Zapytania ofertowe

wykonanie dokumentacji projektowej remontu domu studenckiego Feniks w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu domu studenckiego Feniks w Poznaniu

Oferty z podaniem ceny i terminu realizacji należy składać w Dziale Technicznym UEP (budynek A przy al. Niepodległości 10, pokój 0040 (przyziemie) do dnia 07.09.2016 godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2016 o godz. 901 w tym samym pokoju.

 w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79