Zapytania ofertowe

Zakup i dostawa pamięci RAM

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego pamięci RAM.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 14.04.2016 r. do godz. 11:00.