Zapytania ofertowe

ZO-003-19 sukcesywne usługi składu i łamania książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UEP

Wynik

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi składu i łamania książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UEP

Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego z dopiskiem „ZO/003/19” nie później niż do 25 lutego 2019 r.