Zapytania ofertowe

ZO-020-19 Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych

Unieważnienie postępowania


Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zp@ue.poznan.pl do dnia 19.09.2019 r. godz. 12:00, z tytułem wiadomości "ZO/020/19 – Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych "