Zapytania ofertowe

ZO-022-19 przeprowadzenie wykładów i konsultacji dydaktycznych

Wynik postępowania


Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: agata.mackow@ue.poznan.pl do dnia 25.09.2019 r. godzina 08:00 CET (decyduje godzina pojawienia się oferty na serwerze Zamawiającego), z tytułem wiadomości "ZO/022/19 – przeprowadzenie wykładów i konsultacji dydaktycznych"