Zapytania ofertowe

ZO-034-19 Wynajem urządzenia do produkcyjnego, cyfrowego druku czarno-białego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wynik postępowania