Zapytania ofertowe

ZO-042-19 usługi prania na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku