Zapytania ofertowe

ZO-11-17 Zakup projektora

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, projektora NEC

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 13.03.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – projektor NEC”

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79