Zapytania ofertowe

ZO-12-17 Zakup lamp do projektorów

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego oryginalnych lamp bez modułów do projektorów NEC


Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 13.03.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – lampy do projektora NEC”.

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79