Educating for 34 436 days
Zapytania ofertowe

ZO-14-17 Dostawa Apple iPhone 6S plus

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego Apple iPhone 6S plus.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej wynikających.
Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 17.03.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – Apple iPhone 6S plus”.

 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79