Zapytania ofertowe

ZO-24-18 dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej oraz blankietów elektronicznej legitymacji doktoranta

Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  Sebastian.Halaburda@ue.poznan.pl oraz dz@ue.poznan.pl lub pisemnej – wymagane w przypadku ofert równoważnych wymagających dołączenia blankietów testowych - (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, p. 016B (kancelaria UEP) do dnia  10 maja 2018 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie – „DZ – Oferta – ELS i ELD”.