Zapytania ofertowe

ZO-27-17 zakup przedłużenia licencji oprogramowania TeamViewer Corporate na kolejny rok

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia posiadanej przez UEP licencji oprogramowania TeamViewer Corporate (3 kanały jednoczesnego dostępu) na kolejny rok.

 

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 30.05.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup przedłużenia licencji oprogramowania TeamViewer Corporate”.
w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79