Educating for 34 434 days
Zapytania ofertowe

ZO-29-18 Certyfikowane szkolenia AgileScrum® Foundation i VeriSM™ Foundation

Certyfikowane szkolenia AgileScrum® Foundation i VeriSM™ Foundation dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, specjalność elektroniczny biznes na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać listownie lub osobiście w kancelarii UEP najpóźniej do dnia 22.05.2018 r. do godz. 9:00

Podpisane oferty należy przesłać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe - AgileScrum® i VeriSM™ szkolenie dla studentów WIGE” na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria al. Niepodległości 10 61-875 Poznań