Zapytania ofertowe

ZO-49-17 zakup notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego notebooka wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 12.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – notebook wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym”.