Zapytania ofertowe

ZO-50-17 zakup aparatu fotograficznego

Wynik postepowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego aparatu fotograficznego

 cyfrowego z odbiornikiem GPS
Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 121B (Dział ds. Aparatury) do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA - Oferta –aparat fotograficzny cyfrowy z odbiornikiem GPS”