Zapytania ofertowe

ZO-56-17 zakup, dostawa i instalacja kserokopiarki Canon iR 2520

Wynik postepowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja kserokopiarki Canon iR 2520

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – kserokopiarka iR 2520 ”.