Zapytania ofertowe

ZO-57-17 przedłużenie licencji Microsoft Imagine Premium


1.Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia posiadanych przez UEP pięciu licencji oprogramowania Microsoft Imagine Premium na kolejne trzy lata.

2.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej wynikających.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 08.08.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup przedłużenia licencji oprogramowania Microsoft Imagine Premium”.