Educating for 34 436 days
Zapytania ofertowe

ZO-67-17 zakup sprzętu wideokonferencyjnego

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego sprzętu wideokonferencyjnego


Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 121A do dnia 22.09.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie –
„DSA – Oferta na sprzęt wideokonferencyjny”.