Zapytania ofertowe

ZO-69-17 lampy do wideoprojektorów

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego lamp do projektorów NEC
i Barco

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 4.10.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – lampy do projektorów NEC

i Barco”.