Zapytania ofertowe

ZO-78-17 Modernizacja systemów sterowania AV w salach dydaktycznych 301 oraz 311 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest modernizację systemów sterowania AV w salach dydaktycznych 301 oraz 311 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – Modernizacja systemów sterowania AV w salach dydaktycznych 301 oraz 311 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.