Zapytania ofertowe

ZO-79-17 dostawa lamp

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oryginalnych lamp w oryginalnych modułach do projektorów NEC

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: j.walter@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – lampy do projektorów NEC”