Zapytania ofertowe

ZO-86-17 zakup oprogramowania graficznego

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania graficznego

1.Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 18.12.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup oprogramowania graficznego dla jednostek UEP”