Koleżanki i Koledzy,

W związku z kończącą się kadencją społecznych inspektorów pracy działających z ramienia NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” I Zarząd ZNP serdecznie zapraszają wszystkich pracowników na zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru obu społecznych inspektorów pracy na kadencję 2016 – 2020.

Zebranie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 8.30 w Auli UEP.


APELUJEMY O UDZIAŁ W WYBORACH! Prawo głosu ma każdy pracownik Uczelni.

Bardzo prosimy kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni o umożliwienie udziału w wyborach jak największej liczbie pracowników.
Z zasadami dokonywania wyborów można zapoznać się w gablotach związkowych i na stronach internetowych obu Związków Zawodowych.