Poniżej można pobrać indywidualne dyplomy dla uczestników Biegu. Dyplomy są zapisane w formacie pdf. Program Acrobat Reader umożliwiający odczyt i wydruk plików pdf można pobrać ze strony http://get.adobe.com/reader/   (program jest nieodpłatny). Plik z dyplomem ma ok. 6MB.


W wypadku problemów z pobraniem dyplomów lub ew. niezgodnością danych prosimy o przesłanie informacji na adres  przemyslaw.grzeszczak@ue.poznan.pl