Chór Żeński SONANTES Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został założony w 1971 roku przez Prof. Krystynę Domańską - Maćkowiak, która przez ponad 30 lat prowadziła zespół. Od 2004r. dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Hanna Malicka. 

Chór skupia w swoich szeregach głównie studentki i absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego. Bierze udział w życiu muzycznym środowiska studenckiego oraz wielkopolskiego. Uczestniczy w przeglądach, festiwalach, konkursach, koncertuje w kraju i za granicą. Zespół wykonuje różnorodny repertuar: monodię 
średniowieczną, pieśni ludowe, muzykę sakralną , rozrywkową i świeckie formy chóralne różnych epok.

Dla chóru Sonantes pisali i aranżowali utwory znakomici kompozytorzy, m.in.: Andrzej Koszewski, Marek Jasiński, Jacek Sykulski, Zbigniew Kozub, Janusz Stalmierski, Jacek Skowroński.

W maju 2011 chór wydał płytę z utworem „Stabat Mater” G.B.Pergolesiego.