NZS UEP realizuje różne projekty w ciągu roku akademickiego, zarówno uczelniane edycje projektów ogólnokrajowych, jak i własne.
możecie dowiedzieć się o poszczególnych projektach więcej wybierając odpowiedni odnośnik.