Das Swajan


uPoznan Founder and Co-ordinator

Al. Niepodległości 10, Room 120 (Main Building)

61-875 Poznań, Poland

Phone: +48 61 854 39 05

Email: swajan.das@ue.poznan.pl; daswajan@gmail.com