Trener sekcji: mgr Marek Tadyszak

Miejsce: pływalnia Klubu Sportowego „Posnania”  ul. Słowiańska 78

Nabór do sekcji odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach semestru zimowego, w następujących terminach:

1. Na hali sportowej UEP - salka TV ul. Dożynkowa 9 J:
- 2 X 2019 r. (środa) o godz. 9:15
- 7 X 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 20:30

2. Na basenie Klubu Sportowego Posnanii,  ul. Słowiańska 78:
- 9. X. 2019 r. (środa) o godz. 9:15
14 X 2019 r. (poniedziałek) o godz. 20:30

Zapraszam!