Harmonogram wnioskowania  o stypendium rektora dla najlepszych studentów

na rok akademicki 2018/2019

 

KIEDY

GDZIE

CO NALEŻY ZROBIĆ  

 

 

do 15.10.2018 r.

 

 

Właściwy dziekanat

Złożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen

 

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni
i rozpoczęli studia II stopnia na UEP w ciągu roku od ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich powinni złożyć w swoim dziekanacie zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen na ostatnim roku studiów.

 

od  25.10 .2018 r.

 

MOODLE

 

 

Sprawdzić wstępny ranking

 

Lista pozwala zweryfikować szanse na otrzymanie stypendium - zaznaczone jest 9% studentów o najwyższej średniej ocen. Ranking tworzony jest odrębnie dla każdego roku, kierunku studiów i obejmuje średnią ocen powyżej 4,00.

Uwagi w sprawie wysokości średniej ocen lub nieumieszczenia na liście prosimy kierować do pracowników dziekanatów.

Informacji dotyczących zasad składania wniosków i wypłaty stypendium udzielają pracownicy DSS.

 

26.10 -12.11.2018 r.

 

DSS

 

Złożyć wniosek

               

Wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich. Dodatkowy dyżur na przyjmowanie wniosków -  sobota 27 października br. w godz. 8-14.

 

Około  10.12.2018 r.

 

DSS

 

Sprawdzić listę stypendystów

 

Listy stypendystów zostaną ogłoszone na MOODLE.

 

 

20.12.2018 r.

 

DSS

 

Sprawdzić konto bankowe

 

Przelew stypendium na konto bankowe - wraz ze spłatą za październik i listopad.