Absolwenci

Absolutorium 2020

 • #absolutorium 2020

  Drodzy Studenci, 
  w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 z przykrością informujemy, iż uroczystości absolutoryjne dla studentów kończących studia magisterskie nie odbędą się w 2020 roku.

  Dear Students,
  Considering the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, we regret to inform you that celebrations for graduating students will not take place – as we planned - in 2020.
 • #zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy

  Każdy absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu może zamówić pamiątkowy pakiet absolutoryjny.

  Zawartość pakietu:

  1. Biret UEP z wyhaftowanym godłem Uczelni
  2. Limitowana bluza ABSOLWENTA UEP w szarym kolorze 


  cena pakietu to 152

  uwaga: zamówienia można składać do 23 sierpnia 2020
   wysyłka zamówień (Poczta Polska) rozpocznie się w październiku 2020


  Sprzedaż pakietów prowadzi Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  e-mail: fue@ue.poznan.pl
  ul. Towarowa 53, pok. 10
  61-896 Poznań


 • #jesteśmy dumni z naszych absolwentów

  Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci, 

  serdecznie gratuluję Państwu ukończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Proszę być z siebie dumnym, bo to wyzwanie, które nie każdy jest w stanie podjąć i nie każdy jest w stanie mu podołać. Państwo, dzięki pracy, determinacji, zapewne też wielu wyrzeczeniom, dopięli swego i mogą się dumnie tytułować mianem absolwentów naszej Uczelni. 

  Przed Państwem otwiera się kolejny, niezwykle ciekawy i pełen wyzwań rozdział w życiu. Jestem przekonany, że są Państwo na te wyzwania świetnie przygotowani. 

  Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i powodzenia na każdym kroku. Zarówno na gruncie zawodowym, jak i – co równie ważne – prywatnym. 

  Z serdecznymi pozdrowieniami 
  prof. dr hab. Maciej Żukowski 
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • #zostań z nami w kontakcie

  Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało założone w lipcu 1930 roku. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w kraju. W tym roku obchodzi 90-lecie istnienia.

   

  Misją Stowarzyszenia jest zrzeszanie i promocja absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej macierzystej uczelni. Stowarzyszenie w swych działaniach kieruje się przekonaniem, że Uniwersytet jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale miejscem poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach naszego klubu, poznaniem historii, celów i planów Stowarzyszenia.
 • #informujemy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-896), ul. Towarowa 53, NIP: 7780020920, REGON: 630133331, KRS: 0000030455 oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; pokój 1715 Collegium Altum, albo listowanie z dopiskiem „RODO” na adres Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
  - organizacją i realizacją sprzedaży pakietów absolutoryjnych 2020,
  - przekazywaniem informacji związanych z organizacją procesu sprzedaży i dostawy zamówienia,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o:
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania niezbędne do wykonania postanowień zawartej umowy (rozumianej jako regulamin),
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - działania niezbędne dla wypełnienia przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilnoprawnych - na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi związane z wysyłką zamówienia, obsługą teleinformatyczną i obsługą procesu sprzedaży.
  8. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
  12. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały także w Polityce prywatności na stronie ue.poznan.pl