2 lipca odbyła się uroczystość udzielenia absolutorium absolwentom i absolwentkom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie przeprowadzono zdalnie, w formie bezpośredniej transmisji z auli UEP. Absolwentów i absolwentki pożegnali przedstawiciele władz Uczelni – rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prorektorka ds. edukacji i studentów, prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prof. dr hab. Maciej Szymczak i prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEP, dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP. Głos zabrał także tegoroczny absolwent - Kacper Krotecki, przewodniczący Prezydium Parlamentu Studenckiego UEP na lata 2020/2021.  Absolwenci i absolwentki wysłuchali  również przemówienia przedstawiciela biznesu - Mateusza Juszczaka, współzałożyciela i prezesa zarządu Laparo Sp. z o.o., firmy projektującej i sprzedającej symulatory medyczne w ponad 90 krajach świata, który wygłosił wykład pt. O otwartości i interdyscyplinarności: jak budować swoją przewagę na rynku pracy. Część artystyczną uroczystości stanowił występ Chóru Musica Viva pod  dyrekcją Marka Gandeckiego.
 
W roku akademickim 2020/2021 Uczelnię ukończyło ponad 1500 studentów i studentek II stopnia. Wszystkim życzymy wszelkiej  pomyślności, spełnienia marzeń i wdrożenia śmiałych planów w życiu zawodowym i osobistym.