Aktualności

Absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej laureatami

XIX Konkursu NTIE na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej.

Komisja konkursowa  XIX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2015  przyjęła następujące ustalenia:


I. W grupie prac doktorskich:

Wyróżnienie: Jacek Małyszko, Automatyczne przetwarzania recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Romana Berendt, Analiza wydźwięku komentarzy na temat usług świadczonych przez operatorów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAP HANA, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, Human mobility profiling based on Call Detail Records analysis, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Arkadiusz Kołodziejczyk, Modelowanie kryptowaluty z wykorzystaniem mechanizmu dowodu pracy, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Pełna lista laureatów: http://www.ntie.org.pl/aktualnosci/wyniki-xix-konkursu-naukowego-towarzystwa-informatyki-ekonomicznej-na-najlepsze-prace