Aktualności

Absolwent UEP Wiceprezesem Zarządu Sfinks Polska S.A.

Bogdan Bruczko pełni obecnie funkcję prezesa zarządu w spółkach z branży gastronomicznej - Shanghai Express Sp. z o.o. oraz W-Z.Pl Sp. z o. o. W latach 2009 - 2014 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu Sfinks Polska. Zanim rozpoczął karierę w grupie kapitałowej Sfinks był związany z bankowością. W latach 2000 - 2009 pracował w Dominet SA oraz w Dominet Banku, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

Ukończył Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.