Praca magisterska Rafała Rybackiego pt. „Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów” otrzymała wyróżnienie Prezesa NBP.

W gronie znakomitych ekonomistów po raz siódmy nagrodzono prace magisterskie z ekonomii, a po raz czwarty doktorskie i habilitacyjne. Nagrody Prezesa NBP za najlepsze prace wszystkim zwycięzcom wręczył prof. Marek Belka. - Z roku na rok poziom nadsyłanych prac rośnie – nie inaczej było w tegorocznej edycji. Po raz pierwszy w historii zdecydowaliśmy się przyznać w kategorii prac habilitacyjnych I nagrodę – powiedział prof. Alojzy Nowak, prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Kapituły konkursu. Profesor Nowak podkreślił też, że wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie merytorycznym, jak również coraz więcej z nich miało charakter empiryczny i poruszały ważnych dla polskiej gospodarki tematy. – Poza tym wszystkim większość z nich miała po prostu doskonałą metodologię – podsumował. Profesor Marek Belka zwrócił uwagę na tegoroczny kontekst obu konkursów. – Transformacja, która dokonała się w naszym kraju 25 lat temu miała również niebagatelny wpływ na system kształcenia. Dotyczy to zwłaszcza nauk ekonomicznych, które w poprzednim ustroju uległy ideologizacji – mówił. W porównaniu z innymi dziedzinami nauki, ekonomia jest dziedziną młodą. Jej historia sięga 300 lat, ale jest ona wciąż w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wsparcia – dodał prezes Belka podkreślając jednocześnie motywacyjny charakter konkursu. – Polsce niezwykle potrzeba wybitnych ekonomistów, dlatego bank centralny promuje i wspiera rozwój oraz dokonania naukowe w ekonomii.