Senator RP Andżelika Możdżanowska obejmie funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwentka Wydziału Zarządzania będzie odpowiadała za kontakty rządu z parlamentem oraz nadzór nad pracami legislacyjnymi.

Andżelika Możdżanowska jest również założycielką oraz Prezesem Stowarzyszenia "Po Prostu Pomagam", prowadzącego działalność charytatywną na rzecz dzieci oraz mieszkańców Wielkopolski. Jest laureatką nagrody Kobieta Biznesu za działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego i pozyskiwania funduszy UE.