Absolwent Wydziału Ekonomii otrzymał Nagrodą Press Club, którą przyznaje się dziennikarzom piszącym o finansach osobistych, przybliżając czytelnikom zasady planowania swoich wydatków, radzących im, jak się ubezpieczyć czy odłożyć na emeryturę.

Maciej Samcik jest dziennikarzem ekonomicznym Gazety Wyborczej specjalizujący się w tematyce finansowej.W 2014 r. został laureatem najważniejszej nagrody dziennikarskiej roku Grand Press Economy  w kategorii przyznawanej za profesjonalizm, jakość i obiektywną prezentację tematów ekonomicznych.

Press Club Polska działa od 2009 roku, wspiera i szkoli dziennikarzy, walczy o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Tworzą go dziennikarze oraz inni pracownicy mediów. Jest członkiem International Association of Press Clubs oraz European Press Club Federation.