Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdują się w gronie najlepiej zarabiających osób, które ukończyły publiczną uczelnię ekonomiczną.


Zestawieniu wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015 przygotowanym przez firmę Sedlak & Sedlak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął II miejsce. Mediana miesięcznych wynagrodzeń naszych absolwentów w 2015 r. wyniosła 5500 zł (brutto). Z badań wynika, że ponad 50% absolwentów UEP kontynuuje karierę zawodową w mieście, w którym ukończyli studia.


Uwzględniając branżę, w jakiej pracują absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, najwięcej zarabiali ci, którzy podjęli pracę w bankowości bądź przemyśle lekkim (mediana: 6500 zł). Absolwenci naszego Uniwersytetu zatrudnieni w branży IT mogli liczyć na zarobki w kwocie 6000 zł (mediana), w firmach związanych z usługami dla biznesu – 5100 zł (mediana), a w handlu 5000 zł (mediana).


W badaniu w 2015 r. uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych firma Sedlak & Sedlak uwzględniła dane 143 010 respondentów.