Absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
Michał Krawczyk, Michał Michalski, Krzysztof Łuka i Wojciech Łukowski 
 są autorami książek wydanych przez wydawnictwo SAP PRESS:
  • SAP SOA Integration - Enterprise Service Monitoring, Autor: Michał Krawczyk, 
  • The Essentials on SAP NetWeaver Process Integration - A SAP Mentor 2010 Series, Autor: Michał Krawczyk,
  • Mastering IDoc Business Scenarios with SAP NetWeaver PI 2nd Edition, Autor: Michał Krawczyk, Michał Kowalczewski, 
  • Serializing Interfaces in SAP AIF; współautorzy: Michał Krawczyk, Michał Michalski, Krzysztof Łuka; 
  • Data Aging for SAP Business Suite on SAP HANA; autor: Wojciech Łukowski.