Karol Wolniakowski został wiceprezesem zarządu SGB-Banku. Będzie nadzorował Pion Ryzyka i Finansów. Ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Od 1999 r. związany był z KPMG, gdzie zdobył 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów gospodarczych oraz ocenie prognoz. Od 2007 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Gratulujemy!!!