Aktualności

Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA

Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Absolwencie/ Studencie ostatniego roku!

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób NIepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT".

 

Oferujemy:

●     wsparcie coacha kariery, trenera pracy i psychologa

●     kursy i szkolenia zawodowe

●     płatne staże zawodowe, dodatki motywacyjne

●     wsparcie przy otwieraniu własnej działalności

●     mentoring

 

Projekt adresowany jest do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.Kontakt:

Anna Zujewska, tel. 509-102-375, e-mail: anna.zujewska@gmail.com

Małgorzata Gaul, tel. 601-703-897, e-mail: malgorzata.gaul@gmail.com