Do udziału w badaniu zapraszamy absolwentów, którzy przed rokiem ukończyli kształcenie na I lub II stopniu. 
Wypełnienie elektronicznej ankiety zajmuje 10 minut.  Formularze są wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe absolwentów.

Dzięki badaniu poznajemy przebieg karier zawodowych naszych absolwentów i otrzymujemy informacje istotne dla dopasowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Do tej pory w badaniach wzięło udział ponad 4000 absolwentów. Zapraszamy do poprawienia tego wyniku i wypełnienia krótkiej ankiety. 

Zespół ds. Badania Losów Absolwentów UEP