Uczymy już od 34 440 dni
Aktualności

Wielkopolska Grupa Prawnicza

zaprasza niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo

osoby w wieku 15-30 lat, zamieszkujące w powiecie poznańskim (wyłącznie mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) do udziału w projekcie pt. „Praca czeka na Ciebie :-)”.

Osoby, które zdecydują się uczestniczyć w projekcie mają zagwarantowany łącznie zarobek około 4200zł. Ponadto w trakcie zajęć dojeżdżający Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z refundacji poniesionych kosztów przejazdu, jak i zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W ramach Projektu Uczestnicy mogą liczyć na:

  • Poradnictwo zawodowe:
    • Grupowe (30h) - Zakres: nabywanie kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji, integracji społecznej;
    • Indywidualne (2h) – utworzenie indywidualnego planu działania, którego celem jest określenie dalszej ścieżki zawodowej.
  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne (15h).
  • Szkolenia zawodowe (śr. 120h) - każdy uczestnik projektu na podstawie indywidualnego planu działania oraz po uwzględnieniu zapotrzebowania lokalnego rynku pracy zostanie skierowany na szkolenie zgodnie z predyspozycjami zawodowymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości około 600 zł brutto.
  • Staże zawodowe (3 miesiące) – dla Uczestników Projektu płatne! (Stażyści otrzymają stypendium stażowe w wysokości około 1200 zł brutto)
  • Pośrednictwo pracy (5h) – indywidualne – stworzenie portfolio oraz prezentacja dostępnych ofert pracy przez pośrednika.
  • Zatrudnienie wspomagane.

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu www.praca.wgpr.pl w zakładce „Pliki do pobrania” pod nazwą „Dokumenty rekrutacyjne”.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać własnoręcznie oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu: ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań.