Profesor Bohdan Jan Gruchman – dla nas, studentów specjalności europejskiej na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, był ikoną uczelni, przewodnikiem po zawiłościach integracji europejskiej i bezcennym mentorem. W czasach, gdy Polska dopiero przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej, pomagał nam i wielu innym studentom-euroentuzjastom rozwijać zamiłowanie do integracji europejskiej. Korzystając ze swoich szerokich kontaktów międzynarodowych, organizował seminaria, wyjazdy, wymiany studenckie - wszystko po to, by pomóc nam odkryć Unię. A przecież miał wówczas już około 70 lat! W takim wieku wiele innych osób już dawno odpoczywa na emeryturze. A tymczasem nasz Profesor nie ustawał w realizacji swojej wspaniałej misji edukacyjnej i wychowawczej.


Wielu z nas, głównie dzięki Jego przychylności i wsparciu, zdobyło podwójne dyplomy, na Akademii Ekonomicznej i na innych uniwersytetach w Europie. To otworzyło nam drogę do "Brukseli" – do pracy w instytucjach Unii Europejskiej, o których z takim zapałem się uczyliśmy.


Fascynował nas swoją wiedzą i szerokim spojrzeniem na świat, opowieściami ze swojego bardzo ciekawego życia zawodowego. A wszystko co robił, było w atmosferze życzliwości, cierpliwości, optymizmu, z uśmiechem, z otwartością na nasze młodzieńcze pomysły. Obserwowaliśmy i uczyliśmy się od niego szacunku dla innych ludzi. Od pań szatniarek, po profesorów i prezydentów, wszystkich traktował z takim samym szacunkiem i uwagą. Widzieliśmy w nim na co dzień tę szczególną skromność, która cechuje tylko Wielkich ludzi!


Kochany Profesorze, nasz Mistrzu! Wyrażamy Ci głęboką wdzięczność i szacunek.

Dziękujemy za pomoc w realizacji naszego europejskiego marzenia!


Absolwenci specjalności Studia Europejskie, obecnie pracujący w instytucjach UE:


  • Dominika Chrószcz-Koczerga (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej)
  • Magdalena Sapała-Maenhout (Parlament Europejski, Biuro Analiz)
  • Katarzyna Szczepańska (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu)
  • Jacek Starczewski (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii)
  • Hanna Jahns (Komisja Europejska, Gabinet Komisarza ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich)
  • Monika Sherwood, z d. Graczkowska (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).