Serdecznie dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za nadesłanie propozycji haseł promujących 90 lat działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W sumie do konkursu zgłoszono 34 propozycje haseł, z czego 29 pomysłów spełniło warunki formalne ujęte w regulaminie konkursu.

Niestety żadne hasło nie uzyskało wystarczającej liczby głosów Komisji Konkursowej, by zostało uznane za przewodnie hasło promujące obchody naszego jubileuszu.

Niemniej jednak, zgłoszone przez uczestników konkursu propozycje staną się inspiracją do stworzenia przez Dział Marketingu UEP oficjalnego hasła na obchody 90-lecia UEP.