Aktualności

Zjazd absolwentów podwójnego dyplomu


Spotkanie absolwentów polsko-niemieckiego programu podwójnego dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Technische Universität Bergakademie we Freibergu odbyło się 15–16 maja 2015 r.  w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP.

Zaproszonych gości przywitali wieloletni koordynatorzy programu podwójnego dyplomu – prof. dr hab.  Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP, i dr rer. pol.  Horst Brezinski, prof. nadzw. UEP. Następnie absolwentów powitał Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, który w swym wystąpieniu przedstawił najciekawsze wydarzenia związane z aktualną działalnością Uczelni. W spotkaniu udział wzięli również prorektorzy Uczelni: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. W spotkaniu udział wziął również prof. dr hab. Johannes Stephan (TUBAF), obecny koordynator programu po stronie niemieckiej oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ekonomii TUBAF prof. dr hab. Carsten Felden.


Podczas pierwszego dnia spotkania absolwenci mieli okazję przedstawić ścieżkę własnej kariery zawodowej, a także wysłuchać wykładu pt. „Mein Konkurrent als idealer Partner”, który wygłosił specjalnie zaproszony gość, były minister gospodarki Saksonii, prof. dr hab. Martin Gillo z TUBAF. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w Centrum Konferencyjnym Concordia Design. Kolejny dzień rozpoczęło spotkanie dotyczące idei kontunuowania zjazdów oraz utworzenia internetowej platformy jako formy stałej współpracy między absolwentami programu. Następnie zaproszeni goście udali się na spacer po Poznaniu pod hasłem „Eine  Entdeckungsreise von alten und neuen Dingen“. Podczas spotkania absolwenci mieli okazję powspominać dawne czasy studenckie oraz wykładowców. Odświeżyli znajomości, a także nawiązali nowe kontakty, które być może zaowocują w przyszłości.


Inicjatorem spotkania absolwentów programu podwójnego dyplomu był dr rer. pol.  Horst Brezinski, prof. nadzw. UEP, przy wsparciu dr Zuzanny Urbanowicz z Katedry Koniunktury Gospodarczej UEP.