Gdzie i za ile pracują absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu? 
Pierwszą pracę podejmują jeszcze w trakcie studiów. Rok po ukończeniu studiów zarabiają na poziomie średniej krajowej. Ponadto ich wynagrodzenia są wyższe niż przeciętne zarobki absolwentów szkół wyższych w Polsce. Gdzie i za ile pracują absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu? I dlaczego ich pozycja na rynku pracy jest lepsza niż pozycja absolwentów innych uczelni? Odpowiedzi na to pytanie przynoszą wyniki Badania Losów Absolwentów UEP.