Aktualności

Ekspozycja pamiątek

W związku z projektowaną ekspozycją pamiątek i dokumentów z okresu studiów, z okresu pracy zawodowej i działalności społecznej w Stowarzyszeniu i w Uczelni, prosimy uprzejmie o przekazywanie swoich indywidualnych pamiątek (dokumentów, zdjęć z opisem) z podaniem od kogo. Gwarantujemy ich zwrot po wykorzystaniu. Absolwentom którzy już włączyli się do gromadzenia pamiątek – dziękujemy.