Projekt „Liderzy dla studentów” ma wspierać wypracowane i pielęgnowane przez lata kontakty z absolwentami UEP.
Ideą Projektu jest zbudowanie grupy absolwentów, praktyków i ekspertów, którzy skłonni są wziąć udział w zajęciach prowadzonych na Uczelni.