Plan Pracy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UE w Poznaniu na rok 2013:
  1. Utrzymanie kontaktów z Uczelnią
  2. Popieranie inicjatyw spotkań koleżeńskich – zjazdów roczników i spotkań pokoleniowych
  3. Kontynuacja:
    • Rozwijanie i poszerzanie kontaktów z absolwentami
    • starań o rozszerzenie współpracy z praktyką
  4. Współudział w organizacji Dnia Absolwenta
  5. Realizacja zadań wynikających ze „Strategii UEP 2013 – 2020”
  6. Wykonywanie innych zadań statutowych