Komunikaty

Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze 2013

członków Stowarzyszenia Absolwentów UEP - 13 kwietnia 2013 r.

W dniu 13 kwietnia 2012 roku członkowie Stowarzyszenia spotkali się na Walnym Zwyczajnym Zebraniu sprawozdawczym na którym podsumowano wykonanie planu pracy za rok 2012 .


Komisja Rewizyjna SAUEP przyjęła sprawozdanie ogólne i finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Zebranie zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Cezary Kochalski - Prorektor ds. Strategii i Rozwoju UEP.

W tracie Walnego Zebrania Prezes mgr Zbigniew Igliński wręczył byłym absolwentom , członkom Stowarzyszenia dyplomy nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UE w Poznaniu.

Dyplomy za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia otrzymały następujące osoby:


  • mgr Bożena Beyer- Prezes Koła Poznań
  • mgr Stanisław Janiec- członek Koła Poznań
  • por. dr Józef Ladrowski – członek Koła Poznań

Na uwagę zasługuje dodatkowe wyróżnienie dla por. dra Józefa Ladrowskiego – 92 letniego Weterana II Wojny Światowej w latach 1939 -1944 i Żołnierza AK w latach 1941-1945, wieloletniego wiceprezesa Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na tę okoliczność Pan prof. dr hab. Cezary Kochalski odczytał list gratulacyjny w imieniu JM. Rektora prof. dra hab. Mariana Gorynii z serdecznymi podziękowaniami za wspaniałą postawę obywatelską i bogate życie związanie z patriotycznymi zasadami.